O nás

Statek Voleveč

Statek Voleveč se nachází na jihu Středočeského kraje, na úplné samotě, v malebné krajině nedaleko Votic u Benešova. Původně, snad již v patnáctém století, býval svobodnickým statkem, jméno pravděpodobně získal po prvním hospodáři Voleveckém. Nejstarší zmínka o Volevči je v Deskách zemských z první poloviny století šestnáctého.

Statek jsme objevili v roce 1993. Přestože byl léta neobydlený a ve velmi špatném stavu, nadchnul nás díky svému okolí a potenciálu, který nabízel do budoucna. Po nejnutnějších úpravách jsme se v roce 1994 nastěhovali. Zpočátku pronajatý statek jsme po několika letech dokázali odkoupit a průběžně ho rekonstruujeme.

Od počátku našeho působení na Volevči jsme se zaměřili na chov koní a agroturistiku. Věnujeme se především chovu českých teplokrevníků pro sportovní využití, v menší míře chováme i chladnokrevné koně plemen norik a českomoravský belgický kůň, ale najdete u nás i zástupce plemene hafling, hucul, český sportovní pony nebo shetland pony a minihorse. Kromě koní chováme i většinu běžných druhů domácích a hospodářských zvířat.

Obhospodařujeme přes 70 hektarů luk a pastvin. Naši koně tráví pokud možno co nejvíce času ve stádě na pastvě či ve výbězích, díky tomu jsou spokojení a psychicky vyrovnaní. V současné době vlastníme kolem padesáti koní všech věkových kategorií, kromě toho poskytujeme komerční ustájení několika dalším koním.

Již od roku 1994 pořádáme výcvikové kurzy jízdy na koni, jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší jezdce. Zaměřujeme se především na děti a mládež, ale i dospělí jsou u nás vítáni. Každý rok se u nás o prázdninách vystřídá okolo dvou stovek dětí. Většina z nich se ráda vrací, mnoho z nich nás doporučí svým kamarádům. Spokojení jezdci a spokojení koně jsou naší nejlepší reklamou.

S naším statkem je úzce spjata i veškerá činnost Jezdeckého klubu Voleveč, z.s. Jeho cílem je výchova mladé jezdecké generace. Klub pořádá skokové i drezurní závody, veřejné tréninky a soustředění, jeho členové úspěšně prezentují koně z našeho chovu na jezdeckých závodech od parkuru přes drezuru až po soutěže spřežení.

Vítáni jsou u nás všichni, kdo se chtějí o koních něco dozvědět, něco se s nimi naučit a hlavně všichni, kdo mají koně opravdu rádi. Patříte-li k takovým lidem i vy, těšíme se na vás.